Erudion

www.erudion.pl

Tukio

www.tukio.pl

ANGina

www.angina.angdoradcy.pl

Dropbox

www.dropbox.com

Ankiety Produktowe

www.angubezpieczenia.pl/ankieta

Zgłoś naruszenie kodeksu!

Jeżeli czujesz, że naruszamy nasz kodeks honorowy – daj nam znać.

Wierzymy w zasady którymi się kierujemy i chcemy mieć pewność, że są one kultywowane w całej strukturze ANG Spółdzielni Pośredników Ubezpieczeniowych.

Dziękujemy!

Twój formularz został do nas poprawnie przesłany – już niedługo się z Tobą skontaktujemy!

„Niektórzy uważają siebie za doskonałych tylko dlatego, że stawiają sobie małe wymagania.”

- Herman Hesse

Przejdź dalej

ANG Ubezpieczenia

ANG Ubezpieczenia

To projekt ANG Spółdzielni.

ANG Ubezpieczenia

Łączy niezależnych pośredników ubezpieczeń, dzięki czemu, działając w grupie, mogą oni efektywniej realizować swoje interesy.

ANG Ubezpieczenia

Spółdzielcy wspólnie decydują o rozwoju spółdzielni – niezależnie od liczby udziałów podczas walnego zgromadzenia spółdzielców, każdy dysponuje jednym głosem.

ANG Ubezpieczenia

Jest jedyną na rynku ubezpieczeń firmą działającą w tej formie – jest młodszym projektem ANG Spółdzielni skupiającej 500 profesjonalnych doradców kredytowych. ANG Spółdzielnia działa na rynku od 2010 roku.

Jakie korzyści daje Ci ANG Spółdzielnia?

Finanse

Członkostwo w ANG Spółdzielni pozwala korzystać z bardzo atrakcyjnych warunków finansowych i wygodnych systemów rozliczeń.

Wiedza

ANG Spółdzielnia to olbrzymi kapitał wiedzy zespołu doświadczonych pośredników ubezpieczeniowych.

Komfort Pracy

ANG Spółdzielnia umożliwia czerpanie korzyści wynikających z przynależności do dużej organizacji bez utraty niezależności.

Finanse

Jak zarabiamy?

 • ANG Spółdzielnia zapewnia dostęp do 400 produktów oferowanych przez 38 towarzystw w ramach jednej umowy współpracy.
 • Dzięki dobrej wieloletniej współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowym, wynegocjowaliśmy jedne z najkorzystniejszych stawek na rynku.
 • Rozliczenie prowizji miesięcznej odbywa się na podstawie jednej faktury przedkładanej ANG Spółdzielni – spółdzielca nie musi rozliczać się z każdym towarzystwem osobno.

Wiedza

Jak myślimy?

 • ANG Spółdzielnia zrzesza pośredników ubezpieczeń, których wiedza składa się na kapitał całej organizacji.
 • Dbamy o wygodną wymianę wiedzy – za pomocą nowoczesnych narzędzi umożliwiamy szybkie konsultacje i pozyskanie cennych informacji od innych spółdzielców.
 • ANG Spółdzielnia zapewnia wsparcie produktowe i specjalistów, którzy na bieżąco analizują i aktualizują oferty wszystkich współpracujących towarzystw.

Wiedza

Komfort Pracy

Jak pracujemy?

 • ANG Spółdzielnia umożliwia działanie w dużej organizacji przy jednoczesnym zachowaniu niezależności – spółdzielcy mogą nadal funkcjonować pod markami swoich firm lub skorzystać z rozpoznawalnej na rynku marki ANG.
 • Nasi spółdzielcy sami wyznaczają sobie cele zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami.
 • ANG Spółdzielnia to idealne rozwiązanie dla doświadczonych pośredników, którzy chcą rozpocząć działanie na własną rękę – gwarantujemy wsparcie bez ograniczania niezależności.

MISJA:

„Tworzyć najlepsze środowisko pracy dla najlepszych rzemieślników branży ubezpieczeniowej, dostarczających kompleksową opiekę swoim klientom z pełną dbałością o interesy wszystkich naszych interesariuszy.”
- ANG Spółdzielnia

WIZJA:

Spółdzielnia będzie efektywnym biznesem.

Budujemy wartość firmy w sposób zrównoważony i odpowiedzialny społecznie, łącząc cele ekonomiczne z potrzebami kapitału ludzkiego, przyjętymi i przestrzeganymi wartościami firmy oraz potrzebami społecznymi i środowiskowymi. Dzięki takiemu podejściu możemy zbudować biznes długoterminowo efektywny i trwały.

Zbudujemy kapitał ludzki.

Człowiek w organizacji jest naszym największym kapitałem, naszą najważniejszą wartością. Widzimy spółdzielców, doradców, współpracowników, którzy identyfikują się z misją, wizją i wartościami naszej firmy, traktując pracę jako źródło rozwoju osobistego, spełnienia zawodowego i radości.

Spółdzielnia będzie tworzyć kapitał społeczny.

Poprzez angażowanie się w inicjatywy na rzecz współpracy międzyludzkiej zarówno wewnątrz naszej firmy, jak i społeczności poza firmą, chcemy dzielić się naszą wiedzą, doświadczeniem i zasobami, budując kapitał społeczny, kapitał zaufania i współpracy, tak aby zmieniać świat na lepsze.

Pozytywnie wpłyniemy na środowisko.

Wierzymy, że każda organizacja wpływa na otaczające ją środowisko. Chcemy nie tylko eliminować swój negatywny wpływ na środowisko, ale również mieć swój udział w zapewnieniu przyszłym pokoleniom dostępu do zasobów naturalnych w stopniu i jakości nie mniejszej, niż ta, jaka była naszym udziałem.

WARTOŚCI:

i. Ludzie

Chcemy pracować z najlepszymi, stwarzając im dobre warunki do pracy i rozwoju. Tworzymy środowisko ludzi pracujących w zespole w kooperatywie, wspierających się nawzajem, dzielących się swoją wiedzą i doświadczeniem, środowisko ludzi angażujących się, odpowiedzialnych i wrażliwych społecznie. Rozmawiamy z naszymi współpracownikami, partnerami finansowymi i klientami szczerze i otwarcie, chwalimy się naszymi sukcesami i nie chowamy głowy w piasek, gdy jest trudno.

II. RÓWNOWAGA

Chcemy rozwijać się w sposób zrównoważony, ponosząc odpowiedzialność społeczną za siebie, naszych współpracowników, partnerów, klientów i środowisko. Oznacza to dla nas podejmowanie zarówno decyzji strategicznych, jak i bieżących operacyjnych, kierując się interesem wszystkich grup interesariuszy oraz wierząc, że przedsiębiorcy mają szczególną rolę wobec świata.

III. EDUKACJA

Bez kształcenia zawodowego i humanistycznego zatrzymujemy się w miejscu – tylko ludzie, którzy się kształcą mogą zmieniać świat, rozumieć go i szanować innych ludzi. Tempo zmiany naszego otoczenia wymaga od nas nieustannej edukacji, bo tylko dzięki temu będziemy mogli być najlepsi w tym, co robimy, odnajdując jednocześnie w życiu spełnienie i radość.

IV. ETYKA

W naszej codziennej pracy kierujemy się wysokimi standardami etycznymi, a podział na dobro i zło ma dla nas istotne znaczenie. Dzięki temu budujemy zaufanie wśród naszych klientów oraz współpracowników. Wymagamy przede wszystkim od siebie i angażujemy się w tworzenie i utrzymanie zasad etycznych w całym sektorze finansowym.

V. Radość

To naszym zdaniem jedno z najważniejszych słów świata, to uczucie bez którego nie możemy myśleć o szczęściu i spełnieniu. Chcemy, aby dzięki współpracy z nami nasi współpracownicy, klienci, partnerzy biznesowi i inni interesariusze czuli się zadowoleni i mieli poczucie, że dostali od nas coś wyjątkowego.

VI. PrzedsiębiorczośĆ

To ona zmienia świat. Spółdzielnia jest kooperatywą rzemieślników, ludzi z inicjatywą, samodzielnych w myśleniu i kreatywnych – to jest właśnie droga do niezależności zawodowej i osobistej.

VII. Zaangażowanie

Chcemy tworzyć zaangażowaną społeczność współpracowników, wspierającą się i podążającą w tym samym kierunku, kierującą się tym samym systemem wartości i mającą poczucie współuczestnictwa w tej samej rzeczywistości. Chcemy, by członkowie społeczności przede wszystkim stawiali pytanie, o to, co mogą zrobić dla naszej społeczności, a nie co społeczność może zrobić dla nich. Chcemy stworzyć organizację, w której partykularne interesy „ja” zastępuje działanie na rzecz dobra społeczności „my i ja”.

VIII. współpraca

Każdy z nas oddzielnie jest w stanie zrobić wiele dla siebie i innych, jednak dopiero połączona energia nas wszystkich wspiera realizację naszej wizji. Dlatego wspólnie działamy na rzecz budowy i rozwoju kapitału społecznego, który jest podstawą współpracy opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

KODEKS ETYCZNY ANG SPÓŁDZIELNI

 1. Darzymy się szacunkiem i zaufaniem, uczciwie i lojalnie podchodzimy do wzajemnych relacji.Współpracujemy ze sobą i dzielimy się wiedzą.
 2. Tworzymy odpowiedzialne, sprawiedliwie i przyjazne miejsce pracy.
 3. Ważne są dla nas rozwój i edukacja – dzięki nim możemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
 4. Przestrzegamy przepisów prawa oraz postanowień zawartych umów.
 5. Stosujemy zasady odpowiedzialnej sprzedaży.
 6. Unikamy konfliktu interesów.
 1. Dbamy o uczciwą i przejrzystą komunikację.
 2. Budujemy partnerskie i długoterminowe relacje z klientami i partnerami biznesowymi.
 3. Przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji.
 4. Wystrzegamy się wszelkich przejawów dyskryminacji. Dbamy o różnorodność w miejscu pracy.
 5. Angażujemy się w działania na rzecz społeczeństwa.
 6. Ograniczamy nasz negatywny wpływ na środowisko.

Zespół Ekspertów ANG SPU

Artur Nowak-Gocławski

ZARZĄD

Katarzyna Dmowska

ZARZĄD

Michał Kwasek

ZARZĄD

Zespół Ekspertów ANG SPU

Anita Boratyńska

WSPARCIE

Tomasz Bartczak

WSPARCIE PRODUKTOWE

Agata Wójcik

ROZLICZENIA

Zespół Ekspertów ANG SPU

Katarzyna Nowak

CSR

Agnieszka Zdanowska

MARKETING

Paulina Rutyna

MARKETING

Wojciech Kamiński

IT

Zespół Ekspertów ANG SPU

Piotr Nguyen Ha

IT

Ewa Fijołek

KADRY I HR

Dominka Osiak

KADRY I HR

Edyta Kozdroń

FUNDACJA BĘDĘ KIM ZECHCĘ

Narzędzia

KOMUNIKACJA

 • Erudion to narzędzie do komunikacji wewnętrznej, wykorzystujące mechanizmy znane z mediów społecznościowych – posty, komentarze, czat.
 • System zapewnia dostęp do informacji przez komputer (przeglądarka internetowa) oraz urządzenia mobilne (aplikacje na smartfony i tablety). Nowoczesna forma sprzyja szybkości komunikacji. Wysoki poziom bezpieczeństwa informacji pozwala na uczestnictwo w dyskusji specjalistów z towarzystw ubezpieczeniowych.
dowiedz się więcej

Narzędzia

SZKOLENIA

 • Tukio do system do zarządzania szkoleniami. Dzięki wspólnej platformie spółdzielcy w przystępny sposób mogą dowiedzieć się o planowanych szkoleniach oraz zapisać się na nie za pomocą jednego kliknięcia.
dowiedz się więcej

Narzędzia

BAZA WIEDZY

 • Baza wiedzy produktowej umieszczona w chmurze pozwala na szybki dostęp do najbardziej aktualnych informacji na temat oferty.
 • Informacje są na bieżąco aktualizowane przez zespół wsparcia produktowego – pliki dostępne w chmurze zawierają najświeższe informacje.
 • Dzięki wykorzystaniu rozwiązania w chmurze, dostęp do plików możliwy jest z każdego urządzenia posiadającego internet.
dowiedz się więcej

Narzędzia

Produkt

 • Autorskie narzędzie do zbierania danych od spółdzielców w celu konsultowania tematów ubezpieczeniowych.
Dowiedz się więcej

Produkty:

Najlepsi są z nami!

Reprezentujemy szeroką ofertę produktową najlepszych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Pracując dla nas masz dostęp do portfolio produktów idealnie dopasowanych do potrzeb Twoich klientów.
Pracując dla nas masz dostęp do portfolio produktów idealnie dopasowanych do potrzeb Twoich klientów.

partnerzy:

ul. Konstancińska 2
02-942 Warszawa
Polska

ZOBACZ NA MAPIE

Masz do nas pytania?

Dziękujemy!

Twój formularz został do nas poprawnie przesłany – już niedługo się z Tobą skontaktujemy!